25-26 АПРИЛ 2024 г.
ВТОРА НАЦИОНАЛНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ
ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ
25-26 APRIL 2024
SECOND NATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE
DIGITAL TRANSFORMATION OF EDUCATION - ISSUES AND SOLUTIONS
...

Цел

„Ако ти имаш една ябълка и аз имам една ябълка и си ги разменим, тогава всеки от нас пак ще има по една ябълка. Но ако ти имаш една идея и аз имам една идея и си ги разменим, тогава всеки от нас ще има по две идеи.“

Джордж Бърнард Шоу

Националната конференция се провежда с цел обмен на знания и опит между университетите в страната в областта на дигиталната трансформация на образованието и по-конкретно – при използването на ИКТ-базирани иновационни педагогически технологии за адаптиране на образователната система към дигиталното поколение.