25-26 АПРИЛ 2024 г.
ВТОРА НАЦИОНАЛНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ
ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ
25-26 APRIL 2024
SECOND NATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE
DIGITAL TRANSFORMATION OF EDUCATION - ISSUES AND SOLUTIONS
...

Организационен комитет

Съпредседатели:

Доц. Галина Иванова

Проф. Ангел Смрикаров

Членове:

Засл. доц. Стоянка Смрикарова

Доц. Алдениз Рашидов

Доц. Александър Иванов

Доц. Анелия Иванова

Доц. Валентин Атанасов

Доц. Десислава Баева

Доц. Диана Железова

Доц. Драгомир Илиев

Доц. Искра Илиева

Доц. Йордан Калмуков

Доц. Красимира Димитрова

Доц. Лина Лечева

Доц. Лъчезар Лазаров

Доц. Мария Фъртунова

Доц. Павел Стефанов

Доц. Цветелина Харакчийска

Гл. ас. д-р Елица Ибрямова

Гл. ас. д-р Петя Стефанова

Д-р Росица Георгиева

Д-р. инж. Юксел Алиев