25-26 АПРИЛ 2024 г.
ВТОРА НАЦИОНАЛНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ
ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ
25-26 APRIL 2024
SECOND NATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE
DIGITAL TRANSFORMATION OF EDUCATION - ISSUES AND SOLUTIONS
...

Организационен комитет

Съпредседатели:

Доц. Мария Фъртунова

Проф. Ангел Смрикаров

Членове:

Доц. Алдениз Рашидов

Доц. Анелия Иванова

Доц. Валентин Атанасов

Доц. Валентина Войноховска

Доц. Ваня Стойкова

Доц. Драгомир Илиев

Доц. Йордан Калмуков

Доц. Красимира Димитрова

Доц. Павел Стефанов

Д-р Мая Маркова

Д-р Росица Георгиева

Маг.инж. Юксел Алиев