25-26 АПРИЛ 2024 г.
ВТОРА НАЦИОНАЛНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ
ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ
25-26 APRIL 2024
SECOND NATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE
DIGITAL TRANSFORMATION OF EDUCATION - ISSUES AND SOLUTIONS
...

Наградени доклади

 1. Цифровизация системы образования в Казахстане: опыт, проблемы и перспективы
  Нурбекова Жанат, Нурбеков Бакыт
 2. От STEM към BEST: два стандарта, една цел
  Андрей Захариев
 3. Правна регулация на дигитална трансформация в образованието
  Мария Илиева
 4. Панацея ли е дигиталната грамотност?
  Росен К. Стоянов
 5. Формиране на интердисциплинарни връзки между устойчивостта и STEM чрез интегриране на 3D инструменти в началното училище
  Валентина Войноховска, Денис Асенов
 6. Българските учители и дигитализацията на образованието
  Янка Тоцева
 7. Възможности за приложение на блокчейн технологията в образованието
  Андриан Минчев, Ваня Стойкова
 8. Ролята на университетите за ускоряване на процесите по интегриране на STEM методите за обучение в началните и средни училища
  Георги Христов, Пламен Захариев, Георги Георгиев
 9. Лекцията като спектакъл в обучението на студентите
  Николай Йорданов
 10. Използване на иновационните образователни технологии в обучението по музика
  Петя Стефанова, Ангел Смрикаров
 11. Добри практики за контрол на обучаемите при тестово изпитване онлайн
  Явор Дечев
 12. Предизвикателствата на дистанционното обучение в условията на пандемия и промяната с положителен и отрицателен знак
  Ваня Стойкова, Галя Шивачева, Андриан Минчев
 13. Сравнителен анализ на синхронно и асинхронно обучение в реална ситуация
  Анита Тодоранова
 14. Изкуственият интелект в звукорежисурата
  Павел Стефанов
 15. Оценяване и акредитация на българското висше образование: проблеми и решения в период на дигитална трансформация
  Георги Тотков, Христина Костадинова
 16. Влияние на университетската подготовка върху уменията и нагласите на новоназначени учители за въвеждане на училищни иновации
  Надежда Калоянова
 17. Когато стотните имат значение: скалиране и калибриране на показатели в критериалната система на НАОА
  Елена Симeонова