25-26 АПРИЛ 2024 г.
ВТОРА НАЦИОНАЛНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ
ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ
25-26 APRIL 2024
SECOND NATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE
DIGITAL TRANSFORMATION OF EDUCATION - ISSUES AND SOLUTIONS
...

Хотели

Хотел "СПЛЕНДИД"

ул. „Пирот“ 5, 7000 Русе Център

082 825 970

reservation@splendid.rousse.bg

Хотел "ДУНАВ"

пл. „Свобода“, 7000 Русе Център

088 450 7110

reception@dunavplaza.bg

https://dunavplaza.bg/

МАЛАВИ СТУДИИ И АПАРТАМЕНТИ – НОЩУВКИ РУСЕ

0886 533 073; 0888 774 704

info@malavi.bg

https://malavi.bg/