25-26 АПРИЛ 2024 г.
ВТОРА НАЦИОНАЛНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ
ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ
25-26 APRIL 2024
SECOND NATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE
DIGITAL TRANSFORMATION OF EDUCATION - ISSUES AND SOLUTIONS
...

Фото-галерия

ОТКРИВАНЕ

Приветствие от еврокомисар Мария Габриел

Приветствие от МОН

Приветствие от НАОА

Приветствие от Русенския университет

Приветствие от община Русе

Връчване на плакет на община Русе

ПЛЕНАРНА СЕСИЯ

ОТКРИВАНЕ

The digital transformation of education in Central Asia – the role of the project HiEdTec
Prof. Kongratbay Sharipov, Assoc. Prof. Azizjon Bobojonov, Assoc. Prof. Munis Abdullaev

Welcome

Връчване на диплома за ПОЧЕТЕН ПРОФЕСОР на ректора на Русенския университет, акад. Христо Белоев

Ролята на бизнеса за дигиталната трансформация на образованието – добри практики
д-р Александър Ангелов

Визия за университета на бъдещето
акад. Христо Белоев и кол.

Награждаване на авторите на пленарни доклади

Делова вечеря

СНИМКИ ОТ СЕКЦИИТЕ

Секция 1

Секции 2, 9

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секции 6, 7

Секции 8, 11

Секция 10

Някои впечатления от Световното изложение на иновационни образователни техники и технологии в Лондон

КРЪГЛА МАСА

ИЗКУСТВЕНИЯТ ИНТЕЛЕКТ В УЧЕБНАТА И НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ

Етични насоки за преподавателите относно използването на изкуствен интелект и на данни при преподаване и учене
Георги Димитров

Някои възможности за използване на изкуствения интелект в учебната и научната дейност
Христо Белоев, Галина Иванова, Ангел Смрикаров

Система за определяне на степента на дигитализация на (висше) училище
Христо Белоев, Ангел Смрикаров, Валентина Войноховска, Цветомир Василев, Галина Иванова

Заключително слово на Зам.-министър Албена Чавдарова

Награждаване на авторите на най-добри доклади

При откриването и закриването броят на участниците беше почти еднакъв.

Снимка на участниците в конференцията