25-26 АПРИЛ 2024 г.
ВТОРА НАЦИОНАЛНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ
ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ
25-26 APRIL 2024
SECOND NATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE
DIGITAL TRANSFORMATION OF EDUCATION - ISSUES AND SOLUTIONS
...

Тематични направления

Глобални и национални измерения на дигиталната трансформация на образованието

Дигитална трансформация на традиционното обучение

Развитие на синхронното дистанционно обучение

Развитие на асинхронното дистанционно обучение

Развитие на смесеното обучение

Приложение на изкуствения интелект в образованието

Кръгла маса "Дистанционната форма на обучение във висшите училища – актуални проблеми и възможни решения"