25-26 АПРИЛ 2024 г.
ВТОРА НАЦИОНАЛНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ
ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ
25-26 APRIL 2024
SECOND NATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE
DIGITAL TRANSFORMATION OF EDUCATION - ISSUES AND SOLUTIONS
...

Къде

Русе 7017
ул. „Студентска“ 8
Русенски университет „Ангел Кънчев“

Корпус 2

Пленарна сесия и закриване
Зала „Сименс“

Заседанията по секции ще се провеждат в зали
с интерактивни дъски и монитори