25-26 АПРИЛ 2024 г.
ВТОРА НАЦИОНАЛНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ
ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ
25-26 APRIL 2024
SECOND NATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE
DIGITAL TRANSFORMATION OF EDUCATION - ISSUES AND SOLUTIONS
...

Изисквания към доклада

Уважаеми колеги,

Докладът Ви трябва да бъде не по-дълъг от 5 стр.. Използвайте шрифт Arial, 14.

Предлагаме Ви да изтеглите този примерен доклад, да маркирате текста и да пишете върху него. Така ще спестите време и на себе си, и на редактора :-)

Сборникът с доклади ще бъде публикуван в сайта на конференцията и на хартиен носител и ще има ISBN.

От ПК и ОК