25-26 АПРИЛ 2024 г.
ВТОРА НАЦИОНАЛНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ
ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ
25-26 APRIL 2024
SECOND NATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE
DIGITAL TRANSFORMATION OF EDUCATION - ISSUES AND SOLUTIONS
...

Програмен комитет

Съпредседатели:

Акад. Христо Белоев

Проф. Стоянка Лазарова

Проф. Румен Трифонов

Членове:

Акад. Петър Кендеров

Проф. Андрей Захариев

Проф. Галя Петрова-Киркова

Проф. Галя Христозова

Проф. Георги Тотков

Проф. Диана Антонова

Проф. Мария Нейчева

Проф. Петя Кабакчиева

Проф. Румяна Папанчева

Проф. Румяна Пейчева-Форсайт

Проф. Стоянка Иванова

Проф. Тони Чехларова